Astrologický výklad horoskopu

OSOBNÍ HOROSKOP

Prostřednictvím nativního horoskopu (datum, hodina a místo vašeho narození) máte možnost se lépe zorientovat sami v sobě, jasně rozeznat svůj potenciál a své rezervy v různých životních oblastech, uvědomit si a lépe nakládat s možnostmi, které vám poskytuje ústřední téma vašeho života atd.

Díky tranzitmínu horoskopu se můžete podívat na svou současnou situaci, vidět příležitosti probíhajícího "narozeninového" roku, eliminovat a využít vlivy, které vás omezují či brzdí a podpořit takové, jež vám prospějí
a pomohou.

Astrologická konzultace trvá 2 hodiny.


POZNEJ SVÉ DÍTĚ

Prostřednictvím nativního horskopu (datum, hodina a místo narození) vašeho dítěte můžete svého potomka lépe poznat, porozumět jeho sklonům a tendencím, podořit jeho přirozené schopnosti a nebránit v jejich rozvoji, zejména při výběru zájmových aktivit či volbě studia, netlačit tam, kde to pro dítě může být bolestné, nastavit mantinely,
kde je to smysluplné, pochopit a využít "třecí plochy" mezi vámi, ......

Pokud máte zájem o horoskop vašeho dítěte, doporučuji absolvovat výklad vlastního horoskopu pro snadnější uvědomění smyslu obsahu, ale není to samozřejmě podmínkou.

Astrologická konzultace pro vaše dítě trvá 1hodinu.