Somatický koučink

OSOBNÍ PRŮVODCE  nejen v období změn

V rámci koučovacího sezení s vámi vytvořím dočasný "partnerský vztah", jehož prostřednictvím - formou vhodně volených otázek a různých jednoduchých technik - můžete sami nalézat řešení vašeho problému nebo nově vzniklé situace, jež vám komplikuje život, nebo nacházet funkční způsoby a nové cesty, jak dospět k cílům a změnám
v jakýchkoli oblastech.
Paralelně s tímto procesem - jako "vedlejší produkt" - přirozeně dochází ke zlepšování vaší sebeúcty, sebereflexe, schopnosti rozhodovat a přijímat větší zodopovědost, a postupně k umění "sebekoučování". 

Sezení trvá 1 hodinu, počet sezení vyplyne z vaší individuální potřeby.