Ho´oponopono

     Pod tímto krásným exotickým názvem se skrývá velmi jednoduchá a velmi mocná stará havajská technika, která člověku pomáhá rozvinout a udržovat funkční vztah se svým zdrojem - svou duchovní podstatou - a nepřetržitě očišťovat svou minulost od negativních myšlenek, slov a činů a osvobodit tak od jejich dopadu svou přítomnost        a budoucnost.
     Podstatou je přijetí stoprocentní zodpovědnosti za vše, co se děje v mém životě.  Cokoli, co chci v životě změnit, mohu ve svém nitru očišťovat od svých stále se dokola přehrávajících chybných vzpomínek uložených v mé buněčné paměti.

     Ho´oponopono používám nepřetržitě. Jestliže příjímám klienta, zahrnu jej i jeho problém před, během i po konzultaci do mého procesu očisty a poděkuji mu za příležitost čistit.

Základní motlitba je velice jednoduchá:

Miluji Tě.  Děkuji Ti.  Omlouvám se.  Prosím, odpusť mi.